دیگر تبلیغ محتواهایی درباره تکذیب و انکار "تغییرات اقلیمی" از گوگل و یوتیوب پخش نخواهد شد.

امروز گوگل قانون مربوط به "آگهی و سیاست های کسب درآمد" را بهبود بخشید و اعلام کرد: " در سال‌های اخیر ، ناشران و تولید کنندگان محتوا درباره تبلیغاتی که محتوای غلطی در رابطه با تغییرات آب و هوایی دارند ابراز نگرانی کردند".
تبلیغ‌کنندگان نمی‌خواهند آگهی‌های آنها در کنار این مطالب نمایش داده شود ، همینطور محتوا سازان نیز نمی‌خواهند این دسته از تبلیغ‌ها در ویدیوهای آن‌ها نمایش داده شود".
دیگر تبلیغ محتواهایی درباره تکذیب و انکار "تغییرات اقلیمی" از گوگل و یوتیوب پخش نخواهد شد. امروز گوگل قانون مربوط به "آگهی و سیاست های کسب درآمد" را بهبود بخشید و اعلام کرد: " در سال‌های اخیر ، ناشران و تولید کنندگان محتوا درباره تبلیغاتی که محتوای غلطی در رابطه با تغییرات آب و هوایی دارند ابراز نگرانی کردند".
تبلیغ‌کنندگان نمی‌خواهند آگهی‌های آنها در کنار این مطالب نمایش داده شود ، همینطور محتوا سازان نیز نمی‌خواهند این دسته از تبلیغ‌ها در ویدیوهای آن‌ها نمایش داده شود".

به همین علت از ماه آینده گوگل اجازه نمی‌دهد تا این نوع تبلیغات پخش شوند و کسب درآمد از این دسته تبلیغ را ممنوع می‌کند. به طور دقیق این قانون شامل محتوا هایی درباره تکذیب یا ارائه اطلاعات غلط و نادرست در رابطه با تاثیر انتشار گازهای گلخانه‌ای یا فعالیت‌های انسانی در تغییرات اقلیم است.
البته کمپانی گوگل تاکید میکند که بین محتوایی که "ادعای نادرست را به عنوان واقعیت بیان می‌کند" با محتوایی که در مورد آن " گزارش یا تحقیق تهیه می‌کند" تفاوت قائل می‌شود.