دادگاه تجدید نظر انگلستان حکم داد که هوش مصنوعی نمی‌تواند به عنوان مخترع ، اختراعی را ثبت کند.
دادگاه تجدید نظری در انگلستان علیه استفان تالر ، خالق سیستمی یه نام (Dabus) ، که علیه اداره مالکیت معنوی انگلستان پرونده‌ای صادر کرد که از ثبت اختراع برای هوش مصنوعی او خودداری کرد ، حکم صادر کرد.
این جدیدترین قضاوت در نبرد طولانی مدت برای اعطای  مقام مخترع به ماشین‌ها است. در اوایل ماه جاری ، آقای تالر یک مورد مشابه در ایالات متحدا را از دست داد ، گرچه او در جاهای دیگر بزنده شده است.
تالر در سال ۲۰۱۸ دو درخواست ثبت اختراع که یکی برای نوع ظروف غذا و دیگری برای نوعی چراغ چشمک زن ثبت کرد اما خودش را  به عنوان مخترع ذکر نکرد.
درعوض او Dabus را معرفی کرد ، با این استدلال که باید به او حق مالکیت دستگاه را اعطا کنند و حق ثبت اختراع به نام این سیستم هوش مصنوعی که مشخصا خالق این اختراع است ثبت شود.
اداره مالکیت معنوی انگستان به تالر اعلام کرد که باید یک شخص حقیقی را به عنوان مخترع معرفی کند اما تالر تصمیم گرفت این پرونده را به دادگاه عالی ببرد ، که در آن شکست خورد و سپس به دادگاه تجدید نظر رسید.
در دادگاه تجدید نظر ۲ قاضی از ۳ قاضی مخالف ثبت اختراعی به نام یک سیستم هوش مصنوعی بودند.
آقای تالر تقاضاهای مشابهی را در چالش حقوقی با دیگر کشورها ، به عنوان تلاش برای بدست آوردن حق ثبت اختراع برای هوش مصنوعی مطرح کرده است. بزخی دانشگاهیان معتقدند که قانون در مورد اختراع قدیمی است و باید تغییر کند.
این جنبش موفقیت‌هایی را نیز کسب کرده است که از جمله آنها میتوان به پذیرش حق ثیت برای هوش مصنوعی در یک دادگاه استرالیایی و آفریقای جنوبی اشاره کرد.